En finlandssvensk mötesplats för alla, oavsett språk- och kulturbakgrund.

Luckan betjänar i samhälleliga frågor i de lokala centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamheter liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare. Luckan är en finlandssvensk institution med stark lokal förankring och stor sakkunskap inom informations- och kulturfälten. Det finns tio Luckor på tolv orter. Vi fungerar som en mötesplats för alla, oavsett språk- och kulturbakgrund. Vi initierar, producerar och koordinerar olika former av evenemang, projekt och tjänster, gärna i samarbete med andra organisationer och föreningar. Varje Luckan strävar efter att synliggöra det finlandssvenska i sin region.

VERKSAMHETER

Kultur

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

UngInfo

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

Integration

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

Information

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

WEBBTJÄNSTER

Kultur

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

UngInfo

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

Integration

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet. 

Information

Luckans barnkulturverksamhet riktar sig till barn och familjer, samt professionella som arbetar med barn och unga. Barnkulturen innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet. Utbudet kan se olika ut på de olika orterna var en Luckan finns. Besök de lokala hemsidorna för mer information om utbudet runt om i landet.